top of page

Identities in transition in Israeli culture [Hebrew]

Co-Editor with Sandra Meiri, Yael Munk & Adia Mendelsom-Maoz

The Open University, Israel 2013

A collection of articles in Israeli Culture in honor of Prof. Nurith Gertz

זהויות בהתהוות בחברה הישראלית

(עורכת עם סנדרה מאירי, יעל מונק, עדיה מנדלסון-מעוז)

האוניברסיטה הפתוחה 2013

זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית מוקדש לפרופ' נורית גרץ, מבכירי החוקרים בתחום הספרות, הקולנוע והתרבות בישראל, ולפועלה רחב היריעה. במשך ארבע עשורים העמידה גרץ אבני דרך חשובות בתחומים אלו ויצרה שיח בין-תחומי, בין-טקסטואלי ופורץ דרך. לצד הכתיבה האקדמית כתבה גרץ ספרי פרוזה שזכו לשבחים רבים. בדומה לעבודתה האקדמית כתבה גרץ ספרי פרוזה שזכו לשבחים רבים. בדומה לעבודתה האקדמית, שאינה כפופה למסגרות תאורטיות או רעיוניות מקובעות, כתיבתה הספרותית חוצה גבולות ז'אנריים ונעה בין עולמות, מרחבים וזמנים שונים.

המאמרים השונים, פרי עטם של חוקרים מתחומי הספרות, הקולנוע, הסוציולוגיה, לימודי התרבות ועוד, מבוססים על כנס שנערך לכבודה של גרץ באוניברסיטה הפתוחה בשנת 2009. הנושאים הנדונים בהם: התהוות הזהויות השונות בחברה הישראלית והיחסים ביניהן; מיתוסים ואתוסים מכוננים בתרבות הישראלית; גבריות, מיליטריזם ומלחמה; מגדר; חברות בין נשים; סוגיות תאורטיות בחקר ההיסטוריה של הקולנוע; קשר בין טראומה ואתיקה; גלות והגירה.

bottom of page