or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

עיתונות

רדיו

טלויזיה

תקשורת

טלויזיה

 
 

רדיו

תמונת להאזנה.JPG

“Holocaust Appropriation”

Chai FM101.9, Johannesburg

2020

תמונת להאזנה.JPG

“Laughter After: Humor and the Holocaust” (with David Slucki and Jordy Silverstein)

Chai FM101.9 Johannesburg

2020

תמונת להאזנה.JPG

הדו"ח של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים "מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל".

רשת ב

2020

תמונת להאזנה.JPG

השואה בתרבות הישראלית ופורום השואה הבינלאומי ביד ושם

רדיו חיפה

2020

זכרון עד לשואה

רשת א'

2015

תמונת להאזנה.JPG

הומור כאמצעי התמודדות בשואה ולאחריה

כאן תרבות

2018

תמונת להאזנה.JPG

גשרים

רדיו אורנים

2017

זכרון השואה כיום

גלי צה"ל

2015

תמונת להאזנה.JPG

בין תרבות לזיכרון - על הומור וזיכרון השואה

גלי צה"ל

2017

ייצוגים הומוריסטים של השואה בישראל

רשת ב'

2015

תמונת להאזנה.JPG

באיזה גיל צריך להתחיל ללמד על השואה?

גלי ישראל

2013

 

עיתונות

Remaking Holocaust Memory Documentary Cinema by Third Generation Survivors in Israel

Yaron Peleg

11/7/2019

כאן תרבות.png

אין מקום?

דבר ראשון

20/6/2017

כאן תרבות.png

לזכור ביחד ולחוד

שי ניר

23/4/2017

כאן תרבות.png

עוצרים בשוליים: מה קורה לאמנים שרוצים לצמוח בפריפריה

כרמית ספיר-וייץ

23/6/2015

כאן תרבות.png

מרכז בקרה: כך הפכה מירי רגב משרת התרבות של הימין לשרת התרבות של הלאומיות

כרמית ספיר-וייץ

19/6/2015

כאן תרבות.png

Holocost Humor

Michal Levertov

1/6/2015

כאן תרבות.png

אזהרה: חל איסור על מעצבי אופנה לעסוק בנושא השואה. העבריין ייענש

איתי יעקב

15/4/2015

כאן תרבות.png

אם אשכחך אושוויץ תשכח ימיני

אביב פטר

15/4/2015

כאן תרבות.png

אותה השואה, אבל אחרת: האם ההנצחה "צועדת עם הזמן"?

גתית גינת

13/4/2015

כאן תרבות.png

הפרק של זגורי העלה את השאלה: האם גם זכרון השואה הופרט בישראל 2015?

כרמית ספיר-וייץ

15/2/2015

כאן תרבות.png

הישראלים כבר לא מפחדים להנציח את זכר השואה בצורה הומוריסטית

כרמית ספיר-וייץ

27/1/2015

כאן תרבות.png

שואה שלנו? השואה כמעט נעדרת מהקולנוע הישראלי העלילתי

מרט פרחומובסקי

27/4/2014

כאן תרבות.png

Botter, harder, grappiger?

Lias Gaudsmit

11/4/2014

כאן תרבות.png

איך מתמודדת הטלויזיה הישראלית עם השואה?

אור בר-שלום

8/4/2013

כאן תרבות.png

עיניים שלא רואות: מדוע דמות ניצול השואה בקולנוע הישראלי שלילית?

כרמית ספיר-וייץ

19/4/2012

כאן תרבות.png

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert