or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

ספרים

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert

Remaking Holocaust Memory

Syracuse University Press

הספר מתמקד בסרטים הדוקומנטרים של הדור השלישי שהופקו בשני העשורים האחרונים. הוא מציג את הדרך בה הבמאים והבמאיות מושפעים מהזכרון שעוצב לפניהם ובמקביל בונים זכרון חדש של השואה המתמקד בתחומים שקודם לכן היו בשוליים כמו: בעיות ספציפיות של נשים בשואה, גרמניה כבית למרות השואה, מורכבות עדויות הניצולים, והדרך בה הצאצאים של הנאצים ושל משתפי הפעולה מתמודדים עם ההיסטוריה המשפחתית שלהם.

Remaking Holocaust Memory

Is it OK to Laugh About it?

Vallentine Mitchell 2017

הספר טוען כי ישראל היא מקום יחודי מבחינת הומור השואה. בניגוד למקומות אחרים בעולם זו חברה פוסט טראומטית, בה השואה נחווית כחלק אינטגרלי מההווה הישראלי ולא אירוע היסטורי מן העבר. בחברה זו הומור שואה משמש מנגנון הגנה חשוב.

Is it OK to Laugh About it?

טראומה אחת, שתי פרספקטיבות, שלוש שנים

מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה, 2018

הספר טראומה אחת, שתי פרספקטיבות, שלוש שנים מנתח את ייצוג השואה, ניצולי השואה והשתקמותם בקולנוע ובעיתונות של ארגונים יהודיים בארץ-ישראל ובארצות הברית בין השנים 1948-1945

טראומה אחת, שתי פרספקטיבות, שלוש שנים

הַר הַזִכָּרוֹן יִזְכּׂר בִּמְקוֹמִי

רסלינג 2014

הספר מנתח את ייצוגי השואה בתרבות הפופולרית הישראלית משנות ה-80 ואילך. בעזרת סקירה של קולנוע, טלוויזיה, עיתונות, ספרות, שירה צעירה, פייסבוק, בלוגים, ותיאטרון פרינג' הוא פורש ייצוגים חדשים אשר מעוררים מחלוקת, ועם זאת מהווים כיום חלק אינטגרלי מהנצחת השואה וזיכרונה.

הַר הַזִכָּרוֹן יִזְכּׂר בִּמְקוֹמִי

שתי פנים במראה:

מאגנס-אשכולות 2009

מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת ישראל? האם חלו שינויים בתדמיות אלה לאורך השנים?

שתי פנים במראה:

זהויות בהתהוות בחברה הישראלית

האוניברסיטה הפתוחה 2013

עורכת עם סנדרה מאירי, יעל מונק ועדיה מנדלסון-מעוז. הספר מוקדש לפרופ' נורית גרץ, מבכירי החוקרים בתחום הספרות, הקולנוע והתרבות בישראל, ולפועלה רחב היריעה. במשך ארבע עשורים העמידה גרץ אבני דרך חשובות בתחומים אלו ויצרה שיח בין-תחומי, בין-טקסטואלי ופורץ דרך. לצד הכתיבה האקדמית כתבה גרץ ספרי פרוזה שזכו לשבחים רבים. בדומה לעבודתה האקדמית כתבה גרץ ספרי פרוזה שזכו לשבחים רבים. בדומה לעבודתה האקדמית, שאינה כפופה למסגרות תאורטיות או רעיוניות מקובעות, כתיבתה הספרותית חוצה גבולות ז'אנריים ונעה בין עולמות, מרחבים וזמנים

זהויות בהתהוות בחברה הישראלית

Study Guides

ניצולי שואה בקולנוע הישראלי

מדריך למידה: האוניברסיטה הפתוחה 2004; 2012

מדריך הלמידה בוחן כיצד תוארו ניצולי השואה בקולנוע ובתרבות הישראליים משלהי שנות הארבעים עד ימינו. המדריך עוקב אחר המפגש המורכב בין ניצולי השואה לילידי הארץ ואחר השינוי ההדרגתי בתיאורם בתרבות הישראלית ובאימוצם אליה. המדריך דן בתאוריות של טראומה ובוחן את ייצוגן הקולנועי.

ניצולי שואה בקולנוע הישראלי

יהדות, עבריות, ישראליות - היבטים תרבותיים

מדריך למידה: האוניברסיטה הפתוחה 2009

מדריך הלמידה בוחן ייצוגים של זהויות יהודיות, עבריות וישראליות בטקסטים שונים בתרבות הישראלית (‏ציור, פיסול, תאטרון, קולנוע, שירה, ספרות ועוד‎)‏ ועומד על האופנים שבהם עוצבו, תוך קיום יחסי אימוץ ודחייה ביניהם, למן עלייתה של ההגמוניה החילונית ביישוב היהודי בארץ-ישראל.

יהדות, עבריות, ישראליות - היבטים תרבותיים

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי

מדריך למידה: האוניברסיטה הפתוחה 2008

מדריך הלמידה מתמקד בייצוג הקולנועי וההיסטורי של סוגיות נבחרות באתוס הציוני, כגון: דמות הצבר; ההתיישבות העובדת; מערכת היחסים בין יהודים לערבים בארץ-ישראל, מראשית ימי הציונות ועד 1948; מלחמת תש"ח; קיבוץ הגלויות ועוד. מדריך הלמידה מעמת בין דימויים, מיתוסים וסיפורים מקובלים מהווי הציונות, לבין ראייה ביקורתית מאוחרת יותר של אותן סוגיות. הדיון משקף את השינויים שחלו בזיכרון הקולקטיבי הישראלי בנוגע להתייחסות למיתוסים ולסיפורים שעליהם נבנה האתוס הציוני.

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי

מדריך למידה: האוניברסיטה הפתוחה 2004

מדריך הלמידה מבוסס על ספרה של אלה שוחט, הקולנוע הישראלי – מזרח/מערב והפוליטיקה של הייצוג (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎‎)‏, ועוסק באחד הקונפליקטים המרכזיים בחברה הישראלית, יחסי אשכנזים-מזרחים, תוך מעקב אחר ייצוגיו בקולנוע הישראלי.

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי