Liat Steir-Livny

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

פעילות חוץ-אקדמית

פרסים ומלגות

השכלה

ניסיון אקדמי

אודות

ד"ר ליאת שטייר-לבני היא מרצה בכירה במחלקה לתרבות במכללת ספיר. היא מלמדת ומרכזת קורסים במחלקה לספרות, לשון ואמנויות, באוניברסיטה הפתוחה, ובתכנית ללימודי תרבות לתואר שני, באוניברסיטה הפתוחה. מחקריה עוסקים בזיכרון הקולקטיבי של השואה משנות הארבעים ועד להווה. היא פרסמה בנושא עשרות מאמרים וחמישה ספרים.

בשנת 2019 זכתה על עבודתה לאורך השנים בפרס החוקר הצעיר מטעם האגודה ללימודי ישראל (AIS)

תחומי מחקר:

לימודי שואה, לימודי קולנוע, לימודי תרבות, לימודי ישראל, לימודי יהדות, לימודי טראומה, לימודי הומור, זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולרית בישראל

ניסיון מקצועי

 
משנת 2014 מרצה בכירה במחלקה לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר.

משנת 2009 מרצה במחלקה לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית  ספיר.

משנת 2009 מרכזת הקורס "יהדות, עבריות, ישראליות",  M.A בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה.

משנת 2008 מרכזת אקדמית של תכנית M.A בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה.

משנת 2008 מרכזת הקורס "רב-תרבותיות בישראל", M.A בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה.

משנת 2008 מרכזת הקורס "מיתוס ואתוס בהיסטוריה ובקולנוע", המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

משנת 2004 מרכזת הקורס "ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה.

2001-2009 מנחה בקורס "מזרח ומערב בקולנוע הישראלי", המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

2000-2007 מנחה בקורס "סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע", המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

1997-2000 עוזרת מחקר של פרופ' יעקב שביט, ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב.

1997-2000 עוזרת מחקר של פרופ' דינה פורת, ראש המכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש סטפן וייז, אוניברסיטת תל-אביב.

השכלה

 

2007 - פוסט דוקטורט, ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל אביב.

נושא המחקר: "קולנוע ישראלי - ייצוג וחוסר ייצוג".

2006 - Ph.D בציון מעולה, ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל אביב.

נושא המחקר: "דברים שרואים מכאן לא רואים משם - שואה, ניצולי שואה, שיקום וקליטה בראי הקולנוע והעיתונות של ארגונים ציוניים בארץ ישראל ובארצות הברית, 1945-1948".

בהנחיית פרופ' דינה פורת ופרופ' נורית גרץ.

1999 - M.A בהצטיינות יתרה, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב 

המחלקה להיסטוריה של העם היהודי, אוניברסיטת תל אביב.

נושא המחקר: ייצוג ניצולי השואה בקולנוע הציונ.י

בהנחיית פרופ' דינה פורת.

1997 - B.A בהצטיינות, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב 

המחלקה להיסטוריה של העם היהודי, אוניברסיטת תל אביב.

מלגות ופרסים

 

2002 מלגת יד ושם (מהקרן ע"ש זיגמונד וזיסל זיגלמן) עבור עבודת הדוקטורט.

2002 מלגה מקרן קיימת לישראל עבור עבודת הדוקטורט.

2001 מלגת קרן פולברייט (קרן חינוך ארה"ב-ישראל) לדוקטורט (עבור 3 חודשי מחקר בארה"ב).

2001 מלגה מקרן יורן שניצר עבור עבודת הדוקטורט.

2000 מלגה מקרן שלמה גלס ופני בלבן גלס עבור עבודת הדוקטורט.

2000 תעודת הערכה מהקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש על עבודת ה M.A.

תואר שני .M.A

1999 מלגת ממחלקה לספרות לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

1998 פרס לימודים מ 'יד ושם' עבור עבודת ה M.A.

1997 פרס עבור עבודת ה M.A מאיגוד יוצאי פולין בישראל.

תואר ראשון .B.A

1996 פרס הצטיינות בלימודי ה B.A.

2018 פרס הכט לכתב יד, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה.

2016 פרס התאחדות הסטודנטים הארצית - מרצה מעוררת השראה

פוסט-דוקטורט

2007 מלגת הצטיינות, המחלקה לספרות לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

2006 מלגת דן דוד לחוקרים צעירים.

דוקטורט

2005 מלגת הצטיינות מטעם רשות המחקר, האוניברסיטה הפתוחה עבור עבודת הדוקטורט.

2003 קרן המלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח.

2002 מלגה מקרן המלגות ללימודי יהדות לזכרו של איגנץ בוביס עבור עבודת הדוקטורט.

2002 מלגה מקרן יורן שניצר עבור עבודת הדוקטורט.

2002 מלגת "קרן יניב" לחוקרים ולתלמידי מחקר בתולדות עם ישראל ופילוסופיה של היהדות.

 

פעילויות נוספות

משנת 2016 עורכת משנה, כתב העת הומור מקוון

2016 מפיקה. "ספינות שטות" - קליפ של להקת "אל המשורר".

2016 חברת הועדה לבחינת מועמדי התואר השני, קרן פולברייט אמריקה-ישראל

2012-2015 חברת ועדת ההיגוי של שאר רוח (מערך לימודים מרחיבי דעת), המכללה האקדמית ספיר

2013 חברה בועדת השיפוט של פרס קולנוענים צעירים, פסטיבל חיפה ה-29.

2009 חברה בועדת השיפוט של פרס ון-ליר לקולנוע צעיר, פסטיבל ירושלים.

2006 חברה בועדת השיפוט של פסטיבל דימונה לתקשורת ולקולנוע צעיר.

2005 מבקרת קולנוע ב-NRG מעריב.

2004 מבקרת קולנוע במגזין האינטרנט  www.beauty.co.il.

2001 מפיקה. 'תל אביב - ברסלב אקספרס'. הוקרן בערוץ 2. השתתף בפסטיבל Angel City בלוס-אנג'לס.

2001 מפיקה. 'שילובים'. הוקרן בערוץ 2. השתתף בפסטיבל סולט לייק סיטי.

2001

2001 מפיקה. 'עד שאוכל'. הוקרן בערוץ 2. השתתף בפסטיבל סולט לייק סיטי.

2001

1997 עוזרת במאי בסרט 'רדוף'. הוקרן בערוץ 2.

1996 הפקה ותסריט לסרט 'ירושלים בדקה'. הסרט זכה בפרס ראשון בתחרות שנערכה בסינמטק ירושלים.

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert