top of page

אודות

ניסיון אקדמי

השכלה

פרסים ומלגות

פעילות חוץ אקדמית

ניסיון אקדמי

פעילות חוץ אקדמית

השכלה

פרסים ומלגות

ליאת שטייר-לבני היא פרופסור חבר במכללת ספיר ובאוניברסיטה הפתוחה. היא מלמדת במחלקה לתרבות במכללת ספיר, במחלקה לספרות, לשון ואמנויות, ובתוכנית ללימודי תרבות לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה. מחקריה עוסקים בזיכרון הקולקטיבי של השואה משנות הארבעים ועד להווה, ומשלבים לימודי שואה, חקר הזיכרון הקולקטיבי, לימודי תרבות, לימודי טראומה וקולנוע. היא פרסמה בנושא עשרות מאמרים ושישה ספרים: "שתי פנים במראה" (אשכולות-מאגנס 2009) מנתח את ייצוג ניצולי השואה בקולנוע הישראלי; "הר הזיכרון יזכור במקומי" (רסלינג 2014) דן בשינויים שעובר זיכרון השואה בתרבות הישראלית העכשווית; "Is it O.K. to Laugh about it? (Vallentine Mitchell, 2017)" מנתח הומור שואה, סאטירה ופארודיה בתרבות הישראלית; "שלוש שנים, שתי פרספקטיבות, טראומה אחת" (מוסד הרצל ללימודי ציונות, אוניברסיטת חיפה 2019) מנתח את המדיה של ארגונים יהודיים בארצות הברית ובארץ ישראל אחרי מלחמת העולם השניה; (Syracuse University Press, 2019) "Remaking Holocaust Memory" עוסק בקולנוע דקומנטרי של בני הדור השלישי לשואה בישראל; "Holocaust Representations in Animated Documentaries: The Contours of Commemoration" מנתח סרטי אנימציה דוקומנטרים שהופקו משנות התשעים באירופה, ארה"ב, ישראל ואוסטרליה.

בשנת 2019 זכתה על עבודתה לאורך השנים בפרס החוקר הצעיר מטעם האגודה ללימודי ישראל (AIS)

תחומי מחקר:

לימודי שואה, לימודי קולנוע, לימודי תרבות, לימודי ישראל, לימודי יהדות, לימודי טראומה, לימודי הומור, זיכרון קולקטיבי ותרבות פופולארית בישראל.

ניסיון אקדמי

משנת 2020 פרופסור חבר במחלקה לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר.

משנת 2014 מרצה בכירה במחלקה לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר.

משנת 2009 מרצה במחלקה לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית  ספיר.

משנת 2009 מרכזת הקורס "יהדות, עבריות, ישראליות",  M.A בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה.

משנת 2008 מרכזת אקדמית של תכנית M.A בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה.

משנת 2008 מרכזת הקורס "רב-תרבותיות בישראל", M.A בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה.

משנת 2008 מרכזת הקורס "מיתוס ואתוס בהיסטוריה ובקולנוע", המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

משנת 2004 מרכזת הקורס "ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה.

2001-2009 מנחה בקורס "מזרח ומערב בקולנוע הישראלי", המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

2000-2007 מנחה בקורס "סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע", המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

1997-2000 עוזרת מחקר של פרופ' יעקב שביט, ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב.

1997-2000 עוזרת מחקר של פרופ' דינה פורת, ראש המכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש סטפן וייז, אוניברסיטת תל-אביב.

השכלה

2007 פוסט דוקטורט, ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל אביב.

נושא המחקר: "קולנוע ישראלי - ייצוג וחוסר ייצוג".

2006 Ph.D בציון מעולה, ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל אביב.

נושא המחקר: "דברים שרואים מכאן לא רואים משם - שואה, ניצולי שואה, שיקום וקליטה בראי הקולנוע והעיתונות של ארגונים ציוניים בארץ ישראל ובארצות הברית, 1945-1948".

בהנחיית פרופ' דינה פורת ופרופ' נורית גרץ.

1999 M.A בהצטיינות יתרה, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב 

המחלקה להיסטוריה של העם היהודי, אוניברסיטת תל אביב.

נושא המחקר: ייצוג ניצולי השואה בקולנוע הציוני.

בהנחיית פרופ' דינה פורת.

1997 B.A בהצטיינות, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב 

המחלקה להיסטוריה של העם היהודי, אוניברסיטת תל אביב.

פרסים ומלגות

2002 מלגת יד ושם (מהקרן ע"ש זיגמונד וזיסל זיגלמן) עבור עבודת הדוקטורט.

2002 מלגה מקרן קיימת לישראל עבור עבודת הדוקטורט.

2001 מלגת קרן פולברייט (קרן חינוך ארה"ב-ישראל) לדוקטורט (עבור 3 חודשי מחקר בארה"ב).

2001 מלגה מקרן יורן שניצר עבור עבודת הדוקטורט.

2000 מלגה מקרן שלמה גלס ופני בלבן גלס עבור עבודת הדוקטורט.

2000 תעודת הערכה מהקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש על עבודת ה M.A.

תואר שני .M.A

1999 מלגת ממחלקה לספרות לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

1998 פרס לימודים מ 'יד ושם' עבור עבודת ה M.A.

1997 פרס עבור עבודת ה M.A מאיגוד יוצאי פולין בישראל.

תואר ראשון .B.A

1996 פרס הצטיינות בלימודי ה B.A.

2019

The Young Scholar Award given jointly by the Association for Israel Studies (AIS) and the Israel Institute 

 

2018 פרס הכט לכתב יד, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה.

2016 פרס התאחדות הסטודנטים הארצית - מרצה מעוררת השראה

פוסט-דוקטורט

2007 מלגת הצטיינות, המחלקה לספרות לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.

2006 מלגת דן דוד לחוקרים צעירים.

דוקטורט

2005 מלגת הצטיינות מטעם רשות המחקר, האוניברסיטה הפתוחה עבור עבודת הדוקטורט.

2003 קרן המלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח.

2002 מלגה מקרן המלגות ללימודי יהדות לזכרו של איגנץ בוביס עבור עבודת הדוקטורט.

2002 מלגה מקרן יורן שניצר עבור עבודת הדוקטורט.

2002 מלגת "קרן יניב" לחוקרים ולתלמידי מחקר בתולדות עם ישראל ופילוסופיה של היהדות.

פעילות חוץ-אקדמית

משנת 2016 עורכת משנה, כתב העת הומור מקוון

2016 מפיקה. "ספינות שטות" - קליפ של להקת "אל המשורר".

2016 חברת הועדה לבחינת מועמדי התואר השני, קרן פולברייט אמריקה-ישראל

2012-2015 חברת ועדת ההיגוי של שאר רוח (מערך לימודים מרחיבי דעת), המכללה האקדמית ספיר

2013 חברה בועדת השיפוט של פרס קולנוענים צעירים, פסטיבל חיפה ה-29.

2009 חברה בועדת השיפוט של פרס ון-ליר לקולנוע צעיר, פסטיבל ירושלים.

2006 חברה בועדת השיפוט של פסטיבל דימונה לתקשורת ולקולנוע צעיר.

2005 מבקרת קולנוע ב-NRG מעריב.

2004 מבקרת קולנוע במגזין האינטרנט  www.beauty.co.il.

2001 מפיקה. 'תל אביב - ברסלב אקספרס'. הוקרן בערוץ 2. השתתף בפסטיבל Angel City בלוס-אנג'לס.

2001 מפיקה. 'שילובים'. הוקרן בערוץ 2. השתתף בפסטיבל סולט לייק סיטי.

2001 מפיקה. 'עד שאוכל'. הוקרן בערוץ 2. השתתף בפסטיבל סולט לייק סיטי.

1997 עוזרת במאי בסרט 'רדוף'. הוקרן בערוץ 2.

1996 הפקה ותסריט לסרט 'ירושלים בדקה'. הסרט זכה בפרס ראשון בתחרות שנערכה בסינמטק ירושלים.

bottom of page