or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

ספרים

יהדות, עבריות, ישראליות - היבטים תרבותיים

מדריך למידה לקורס 14203

מדריך למידה: האוניברסיטה הפתוחה 2009

מדריך הלמידה בוחן ייצוגים של זהויות יהודיות, עבריות וישראליות בטקסטים שונים בתרבות הישראלית (‏ציור, פיסול, תאטרון, קולנוע, שירה, ספרות ועוד‎)‏ ועומד על האופנים שבהם עוצבו, תוך קיום יחסי אימוץ ודחייה ביניהם, למן עלייתה של ההגמוניה החילונית ביישוב היהודי בארץ-ישראל.

מטרתו של מדריך הלמידה היא להראות כי למרות שהציונות התגבשה, לכאורה, כמרד ביהדות המסורתית, "יהדות", "עבריות", ו"ישראליות" אינן הגדרות המייצגות קטבים מנוגדים, קבועים, אלא זהויות אמביוולנטיות, היברידיות, המתקיימות זו לצד זו, תוך השפעה הדדית וערבול בין זהויות. 

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert