or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

ספרים

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי

(יחד עם אלדד קדם ויעל בן-צבי) מדריך למידה לקורס 10534

מדריך למידה: האוניברסיטה הפתוחה 2004

מדריך הלמידה מבוסס על ספרה של אלה שוחט, הקולנוע הישראלי – מזרח/מערב והפוליטיקה של הייצוג (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎‎)‏, ועוסק באחד הקונפליקטים המרכזיים בחברה הישראלית, יחסי אשכנזים-מזרחים, תוך מעקב אחר ייצוגיו בקולנוע הישראלי. המדריך עוסק בתפיסות של המזרחיוּת בחברה הישראלית, וכן בהחלת תפיסות אלה על ייצוג היחסים בין ישראלים ופלסטינים. כמו כן, באמצעות עיון ביצירות הקולנוע נבדק תהליך התהוות זהותה של החברה הישראלית. 

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert