or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

דמות הצבר המיתולוגי בסרט "הוא הלך בשדות"- קריאה מחודשת

ליאת שטייר-לבני 2007

דמותו של אורי, גיבור "הוא הלך בשדות" מייצגת כבר שנים בתרבות הישראלית את התמצית המזוקקת של הצבר יפה הבלורית והתואר. בניגוד לכך, במאמר זה אני טוענת כי ניתן לקרוא את דמותו של אורי בסרט "הוא הלך בשדות" בצורה שונה לחלוטין. אורי הקולנועי איננו גבר אמיץ והרואי אלא מציג דמות של גבר ילדותי, שבור מבולבל ואובד דרך שנכשל בכל נתיב אליו הוא פונה ומוביל את עצמו אל סופו הטרגי.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

תרבות ישראלית, קולנוע ישראלי, אורי, הוא הלך בשדות, צבר, יהודי חדש, תרבות עברית

הפניה ביבליוגרפית:

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert