or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

זכרון השואה ב'הדירה': פירוק הבית הלאומי והפרטי

ליאת שטייר-לבני 2018

מאמר זה בוחן את הדרך שבה הסרט הדירה (ארנון גולדפינגר, 2011) מפרק תפיסות מרכזיות בתרבות ובקולנוע הישראלים: הוא מתנער מקדושת הבית הלאומי בכך שהוא מתמקד במרחב האישי; הוא יוצא נגד קדושת הבית הפרטי בפלישה לשני בתים – בישראל ובגרמניה, ועימות עם סודות שהוצפנו מתחת לשנים של השתקה; והוא מתעמת עם חלוקות דיכוטומיות שהתקבעו במסגרת תודעת השואה הישראלית.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

שואה, קולנוע ישראלי, תרבות ישראלית, דור שני לשואה, דור שלישי לשואה, דוקומנטרי

הפניה ביבליוגרפית:

שטייר-לבני ליאת, זכרון השואה ב'הדירה': פירוק הבית הלאומי והפרטי, תקריב 17

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert