or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

"בין קרבן למקריב - החיבור בין השואה לסכסוך הישראלי-יהודי - ערבי בקולנוע הישראלי"

ליאת שטייר-לבני 2015

רוני שטאובר, אביבה חלמיש ואסתר ובמן (עורכים), שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח הציבורי, ספר יובל לדינה פורת

השואה השפיעה רבות על דרך הייצוג של הסכסוך הישראלי־יהודי-ערבי. בעשורים האחרונים מבקשים "היסטוריונים חדשים" לבחון מחדש את האופן שבו הונחלה תודעת השואה לציבור הישראלי. הם טוענים כי החברה הישראלית משמרת את הטראומה של השואה כחוויה מרכזית, כדי לאפשר לה לתפוס את עצמה כקרבן נצחי. במאמר זה אבקש להראות כי ניתוח הייצוגים הקולנועיים של הקישור בין השואה ובין הסכסוך הישראלי-ערבי מגלה תמונה שונה החושפת חלוקה ברורה לשתי תקופות ואף היפוך בין הייצוגים שהופיעו בתרבות הישראלית־יהודית עד שנות השבעים של המאה העשרים, ובין הייצוגים שהופיעו משנות השבעים ואילך. תחושת הקרבנוּת שחוקרים פוסט־ציונים מדברים עליה אכן עמדה במרכז הנרטיב הקולנועי עד שנות השבעים. ואולם משנות השבעים ואילך במרכז הנרטיב הקולנועי ניצב נרטיב שונה הנחלק לשני חלקים מרכזיים: יש היוצרים השוואה בין השואה ובין הנַכּבּה ובין פליטים משני הצדדים, כדי לעורר דיון במצוקות הפלסטינים; ויש המציגים את היהודים הישראלים בכלל ואת חיילי צה"ל בפרט כבעלי מאפיינים נאציים וטוענים כי יהודים ישראלים הפכו מקרבן למקריב.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

הפניה ביבליוגרפית:

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert