or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

"מי קרא זאב? איך הבין זאב ז'בוטינסקי את טיבה של גרמניה הנאצית ואת כוונותיה?"

ליאת שטייר-לבני ויעקב שביט 2004

עיונים בתקומת ישראל - איש בסער - מסות ומחקרים על זאב ז'בוטינסקי

מאמר זה מנתח את עמדותיו של זאב ז'בוטינסקי באשר להתרחשויות בגרמניה הנאצית בשנים 1933 - 1939. המאמר סוקר את פרשנותו השוטפת להתרחשויות האלה ודן בדרכים בהן פירש את האירועים השונים. זו לא היתה פרשנות של עיתונאי אלא פרשנות של מדינאי, שביקש לעצב את דרך הבנת המאורעות של קוראיו, חברי תנועתו, ואולי אף קבע את פעילותו המדינית על סמך הפרשנות הזאת.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

שואה, ז'בוטינסקי, זאב ז'בוטינסקי

הפניה ביבליוגרפית:

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert