or-79.jpg

ד"ר ליאת שטייר-לבני

מרצה בכירה. חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית

מאמרים

"הקאמבק של הגלות: מיהודי גלותי ליהודי חדש ובחזרה"

ליאת שטייר-לבני 2013

שטייר-לבני ליאת, מנדלסון-מעוז עדיה, המאירי סנדרה ומונק יעל (עורכות), זהויות בהתהוות בחברה הישראלית

מאמר זה יעסוק בייצוג הגלות בתרבות העברית החילונית. בראשיתו תתואר ההתמודדות התרבותית האמביוולנטית עם הגלות בתחילת המאה ה-20 בארץ-ישראל. ייסקרו הניסיונות להתנער מסממני הגלות לצד הרצון לשמר אותם כחלק מן התרבות החדשה. חלק הארי של המאמר יעמוד על השינויים שחלו בעשורים האחרונים בייצוג הגלות בתרבות הישראלית ויציג את הפיכתה מאלמנט הכולל בו־זמנית יחס של דחייה ומשיכה למקור נוסטלגיה, לחלק אינטגרלי מהזהות האישית ואף מודל לחיקוי בספרות, בתאטרון, בטלוויזיה, בקולנוע ובאמנות.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מילות מפתח:

הפניה ביבליוגרפית:

© 2014 Liat Steir-Livny. Designed by Boaz Albert